KPS 2021

Agenda & Keynote Speaker

DAY 1:

20 NOVEMBER 2021 (SAT)

0900-0915 Singing of the National Anthem “Negaraku”
Prayer recitation
0915-0930

Welcoming Speech
Encik Fauzi bin Asirop,
Director, Private Education Division,
Ministry of Education Malaysia

0930-0945

Launching Speech
YBhg. Datin Sri Hajah Nor Zamani binti Abdol Hamid,
Director General of Education (Malaysia)

0945-1000 Interval 
1000-1100

Education Forum with Curriculum Development Division, MOE
Title: “Pendidikan Digital Prasekolah: Adakah satu keperluan?”

1130-1230

Announcement of KPS2021 Story Telling Competition’s winners
KPS2021 Story Telling Competition winners’ video showcase

1400-1500

Education Forum
Title: “Menelusuri Perkembangan Serta Cabaran Semasa Murid Dan Tadika Swasta Dalam Menempuh Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK)”

1500-1600

Annoucement of KPS 2021 Recycling STEAM Project Competition
KPS2021 Recycling STEAM Project Competition winners’ video showcase

1600-1800

Education Forum
Title: “Nilai Tambah Kreativiti Dalam Penyampaian Pendidikan Awal Kanak-kanak”

DAY 2:

21 NOVEMBER 2021 (SUN)

0900-0915

Singing of the National Anthem “Negaraku”

0915-0930

Welcoming Speech
Puan Sri Nonadiah Abdullah,
Chairman, Private Education Entrepreneur Association Malaysia (PEEAM)

1000-1130

Education Forum
Title: “Langkah Ke Hadapan Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak”

1130-1230

Announcement of KPS2021 Singing and Dancing Competition’s winners
KPS2021 Singing and Dancing Competition winners’ video showcase

1230-1400 Education Forum with Special Education Division
Title: “Pendidikan Awal Bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas Di Malaysia”
1400-1500

Score100 Cerdik Kinder Challenge

1530-1630 Forum Pendidikan
Tajuk: Pendidikan Awal Bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas Di Malaysia
1645-1730 

Announcement of Cerdik Kinder Challenge Winners

1730

Closing Ceremony

Fauzi-02

Day 1
Welcoming Speech

20.11.2021, 9:15am

YBRS. TUAN FAUZI BIN ASIROP
Director of Private Education Division, Ministry of Education Malaysia

Day 1
Launching Speech

20.11.2021, 9:30am

YBhg. Datin Sri Hajah Nor Zamani binti Abdol Hamid
Director General of Education (Malaysia)

puan-08

Day 2
Welcoming Speech

21.11.2021, 9:15am

PUAN SRI NONADIAH ABDULLAH
Chairman of Private Education Entrepreneur Association
of Malaysia

DAY 1:

20 NOVEMBER 2021 (SAT)

1000-1100  

Education Forum with Curriculum Development Division, MOE Title: “Pendidikan Digital Prasekolah: Adakah satu keperluan?”

  

Moderator:

Puan Majeedah@Nor Hyati binti Mohd Shukor
Penolong Pengarah,
Unit Pemasaran dan Perhubungan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysi

alternatetext
Panel:

Puan Regina Joseph Cyril
Ketua Penolong Pengarah
Unit Kemanusiaan Awal
Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
Encik Tajul Effandy bin Hassan

Penolong Pengarah
Unit STEM Awal
Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
1400-1500   Education Forum
Title: “Menelusuri Perkembangan Serta Cabaran Semasa Murid Dan Tadika
Swasta Dalam Menempuh Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK)”

Moderator:

Encik Rayner bin Robert Kenneth
Penolong Pengarah,
Unit Pemasaran dan Perhubungan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

alternatetext
Panel:

Puan Norliah binti Abdul Aziz
Timbalan Pengarah,
Sektor Perkhidmatan dan Perhubungan Multilateral,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

alternatetext
Datuk Dr. Chiam Heng Keng

Pengasas,
Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE)

alternatetext

Prof. Datin Dr Mariani Md Nor
Professor Psikologi, Universiti SEGi Kota Damansara
Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE)

alternatetext
1600-1800    Education ForumTitle: “Nilai Tambah Kreativiti Dalam Penyampaian Pendidikan Awal Kanak-kanak”   

Moderator:

Puan Wan Najmiyah Wan Yussof
Pengerusi
Persatuan Guru Tadika Swasta Negeri Terengganu (PENTAS)

alternatetext
Panel:

Dr Connie Shin @ Connie Cassy Ompok
Ketua Program Pendidikan Awal Kanak-kanak,
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

alternatetext

Puan Roa'ani Bt Mohamed
Pegawai SiSC+ Bahasa
Sektor Pembelajaran
Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Pahang.

alternatetext

Dr Siti Saleha binti Samsuri
Pensyarah Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK)
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Pendidikan Guru (Kampus Tun Hussein Onn)

alternatetext

DAY 2:

21 NOVEMBER 2021 (SUN)

1000-1130 

Education Forum
Title: “Langkah Ke Hadapan Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak”

  

Moderator:

Encik Osman bin Hashim
Penolong Pegawai Pendidikan Sekolah Swasta
Sektor Pengurusan Sekolah,
Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan,
Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

alternatetext

Panel:

Tuan Hj Zailan bin Wagimin
Mantan Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling,
Jabatan Pendidikan Selangor

alternatetext

Dr Fadzilah Bee binti Abdul Rahman
Pensyarah Kanan,
Fakulti Pengajian Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia.

alternatetext

Encik Mohd Nazer bin Hasim
Penolong Pengarah,
Unit Pendidikan Swasta,
Sektor Pengurusan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

alternatetext
1230-1400   Education Forum
Title: “Inisiatif Dalam Mengharungi Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Moderator:

Puan Azlina Abdul Kudus
Ketua Penolong Pengarah,
Unit Pendidikan Swasta,
Sektor Pengurusan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

Panel:

Dr Azizah binti Zain
Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak
Fakulti Pembangunan Manusia,
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Puan Nani bt Menon
Guru Besar,
Tadika UPM Serdang,

alternatetext

Puan Nor Husna bt Hasbirun

Wakil Ibu Bapa

alternatetext
1530-1630 

Education Forum with Special Education Division
Title: “Pendidikan Awal Bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas Di Malaysia”

Moderator:

Encik Mohamad Afidzi bin Nor Mohammad
Penolong Pengarah,
Unit Dasar dan Governan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext

Panel:

Puan Solehah binti Misron,
Ketua Penolong Pengarah,
Unit Dasar Operasi, Kajian dan Penyelidikan,
Bahagian Pendidikan Khas,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
logo-03

A fully digital carnival celebrates the success and needs of early childhood education in Malaysia as we rise from the effects of the global COVID-19 pandemic.