KPS 2021

Atur Cara & Penceramah Utama

HARI PERTAMA:

20 NOVEMBER 2021 (SABTU)

0900-0915 Nyanyian Lagu “Negaraku”
Bacaan Doa
0915-0930 Ucapan Alu-aluan
Encik Fauzi bin Asirop,
Pengarah, Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
0930-0945 Ucapan Perasmian
YBhg. Datin Sri Hajah Nor Zamani binti Abdol Hamid,
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.
0945-1000 Selingan
1000-1100 Forum Pendidikan Bersama Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
Tajuk: Pendidikan Digital Prasekolah: Adakah satu keperluan?
1130-1230 Pengumuman Keputusan Pertandingan Bercerita KPS2021
Tayangan Video Pemenang Pertandingan Bercerita KPS2021
1400-1500 Forum Pendidikan
Tajuk: Menyelurusi Perkembangan Serta Cabaran Semasa Murid Dan Tadika Swasta Dalam Menempuh Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK)
1500-1600 Pengumuman Keputusan Pertandingan Projek Kitar Semula STEAM
Tayangan Video Pemenang Pertandingan Projek Kitar Semula STEAM
1600-1800 Forum Pendidikan
Tajuk: Nilai Tambah Kreativiti Dalam Penyampaian Pendidikan Awal Kanak-kanak

HARI KEDUA:

21 NOVEMBER 2021 (AHAD)

0900-0915 Nyanyian Lagu “Negaraku”
0915-0930 Ucapan Alu-aluan
Puan Sri Nonadiah Abdullah,
Pengerusi, Persatuan Pengusaha Pendidikan Swasta Malaysia (PEEAM)
1000-1130 Forum Pendidikan
Tajuk: Langkah Ke Hadapan Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-kanak
1130-1230 Pengumuman Keputusan Pertandingan Menyanyi dan Menari KPS2021
Tayangan Video Pemenang Pertandingan Menyanyi dan Menari KPS2021
1230-1400 Forum Pendidikan
Tajuk: Inisiatif Dalam Mengharungi Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Pendidikan Awal Kanak-Kanak
1400-1500 Cabaran Cerdik Score100
1530-1630 Forum Pendidikan
Tajuk: Pendidikan Awal Bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas Di Malaysia
1645-1730  Pengumuman Keputusan Cabaran Cerdik Score100
1730 Majlis Penutup KPS2021

Hari Pertama

UCAPAN ALU-ALUAN

20.11.2021, 9:30am

YBRS. TUAN FAUZI BIN ASIROP
Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia

Hari Pertama

UCAPAN PERASMIAN

20.11.2021, 9:30am

YBHG. DATIN SRI HAJAH
NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

puan-08

Hari Kedua

UCAPAN ALU-ALUAN

21.11.2021, 9:30am

PUAN SRI NONADIAH ABDULLAH
Pengerusi, Persatuan Pengusaha Pendidikan
Swasta Malaysia

HARI PERTAMA:

20 NOVEMBER 2021 (SABTU)
1000-1100  

Sesi Perkongsian

Pendidikan Digital Prasekolah:  Adakah Satu Keperluan?

  

Moderator:

Puan Majeedah@Nor Hyati binti Mohd Shukor
Penolong Pengarah,
Unit Pemasaran dan Perhubungan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysi

alternatetext
Panel:

Puan Regina Joseph Cyril
Ketua Penolong Pengarah
Unit Kemanusiaan Awal
Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
Encik Tajul Effandy bin Hassan

Penolong Pengarah
Unit STEM Awal
Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
1400-1500   Menelusuri Perkembangan Serta Cabaran Semasa Murid Dan Tadika Swasta Dalam Menempuh Norma Baharu PAKK

Moderator:

Encik Rayner bin Robert Kenneth
Penolong Pengarah,
Unit Pemasaran dan Perhubungan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

alternatetext
Panel:

Puan Norliah binti Abdul Aziz
Timbalan Pengarah,
Sektor Perkhidmatan dan Perhubungan Multilateral,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

alternatetext
Datuk Dr. Chiam Heng Keng

Pengasas,
Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE)

alternatetext

Prof. Datin Dr Mariani Md Nor
Professor Psikologi, Universiti SEGi Kota Damansara
Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE)

alternatetext
1600-1800    Nilai Tambah Kreativiti Dalam Penyampaian Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Moderator:

Puan Wan Najmiyah Wan Yussof
Pengerusi
Persatuan Guru Tadika Swasta Negeri Terengganu (PENTAS)

alternatetext
Panel:

Dr Connie Shin @ Connie Cassy Ompok
Ketua Program Pendidikan Awal Kanak-kanak,
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

alternatetext

Puan Roa'ani Bt Mohamed
Pegawai SiSC+ Bahasa
Sektor Pembelajaran
Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Pahang.

alternatetext

Dr Siti Saleha binti Samsuri
Pensyarah Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK)
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Pendidikan Guru (Kampus Tun Hussein Onn)

alternatetext

HARI KEDUA:

21 NOVEMBER 2021 (AHAD)
1000-1130 

Langkah Ke Hadapan Norma Baharu Pendidikan Awal Kanak-Kanak

  

Moderator:

Encik Osman bin Hashim
Penolong Pegawai Pendidikan Sekolah Swasta
Sektor Pengurusan Sekolah,
Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan,
Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

alternatetext

Panel:

Tuan Hj Zailan bin Wagimin
Mantan Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling,
Jabatan Pendidikan Selangor

alternatetext

Dr Fadzilah Bee binti Abdul Rahman
Pensyarah Kanan,
Fakulti Pengajian Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia.

alternatetext

Encik Mohd Nazer bin Hasim
Penolong Pengarah,
Unit Pendidikan Swasta,
Sektor Pengurusan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

alternatetext
1230-1400   Education Forum
Inisiatif Dalam Mengharungi Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Moderator:

Puan Azlina Abdul Kudus
Ketua Penolong Pengarah,
Unit Pendidikan Swasta,
Sektor Pengurusan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

Panel:

Dr Azizah binti Zain
Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak
Fakulti Pembangunan Manusia,
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Puan Nani bt Menon
Guru Besar,
Tadika UPM Serdang,

alternatetext

Puan Nor Husna bt Hasbirun

Wakil Ibu Bapa

alternatetext
1530-1630 

Sesi Perkongsian

Pendidikan Awal Bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Di Malaysia

Moderator:

Encik Mohamad Afidzi bin Nor Mohammad
Penolong Pengarah,
Unit Dasar dan Governan,
Bahagian Pendidikan Swasta,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext

Panel:

Puan Solehah binti Misron,
Ketua Penolong Pengarah,
Unit Dasar Operasi, Kajian dan Penyelidikan,
Bahagian Pendidikan Khas,
Kementerian Pendidikan Malaysia

alternatetext
logo-03

Karnival digital sepenuhnya meraikan kejayaan dan keperluan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia apabila kita bangkit daripada kesan pandemik COVID-19 global.